Månad: april 2020

Inspektera via manluckor

0 commentsArtiklar

På rör, behållare och tankar finns ofta ett hål eller ett lock som är till för invändig inspektion, service eller reparation av produkten i fråga. En sådan öppning kallas för manlucka, eller manhålslucka. Manluckor är numera runda, för att de av misstag inte ska kunna ramla ner i manhålet och skada personerna som befinner sig ….  Read More